Herfsmed Kliniek

Die kliniek is by die Departement van Gesondheid geregistreer. Kontrakte is met verskeie mediese fondse gesluit.

Die volgende dissiplines word betrek: Geneeshere, geregistreerde verpleegkundiges, fisioterapeute, maatskaplike werker en leraars.

Dienslewering is toegespits op • Advies ten opsigte van siektetoestande en sekondêre sorg
 • Na-operatiewe wondversorging en mobilisasie
 • Effektiewe pynbeheer
 • 24-uur verpleegdiens
 • Terapeutiese intervensie
 • Rehabilitasie-akuut en
 • Terminale sorg en sterwensbegeleiding

Die kliniek is toegerus met • 'n Noodkamer, EKG-masjien en defibrilator om noodsituasies te hanteer en pasiënte te stabiliseer
 • Moderne toerusting wat optimale infeksie-beheer verseker en 'n van Heerden apteek op die perseel

rehabilitasieRehabilitasie word gedoen in 'n terapeutiese omgewing wat spoedige herstel bevorder vir pasiënte:

 • Wat amputasies gehad het
 • Vir breinbeseerdes
 • Na 'n beroerte, en
 • Wat ortopediese operasies gehad het.