Aangepaste Vlak 3-regulasies soos in Staatskoerant 44715 van 15 Junie 2021 in die staatskoerant gepubliseer.

Aangepaste Waarskuwingsvlak 3 tydens Coronavirus COVID-19-inperking

COVID -19 BEPERKINGS OP VLAK 3

Met die implementering van Vlak 3 en die groeiende Covid-19 positiewe gevalle in veral Gauteng, is besluit om die Covid Protokol aan te pas om 'n sinvolle balans te probeer vind tussen die welstand van ons inwoners, personeel en diens-leweraars. Dit vir ons nodig om met groter waaksaam-heid en verantwoordelikheid na ons self en dan so ook na ander se veiligheid om te sien. Terwyl die maatreëls wat ons neem groot swaarkry veroorsaak is dit noodsaaklik dat ons verantwoordelikheid neem en met groot versigting die tyd wat voorlê na almal se veiligheid omsien en weet dat ’n onbeheerde oplewing van infeksie kan plaasvind. Ons gesamentlike en individuele optrede bepaal hoe oordrag beheer word.

Ons wil egter ook verseker dat ons vryheid van beweging binne die heining van Huis Herfsblaar maar buite die geboue sover moontlik aangemoedig word.

 Die nuwe variant van die COVID-19 virus is glo uiters aansteeklik en bly steeds 'n bedreiging vir veral bejaarde en/of verwante persone ongeag of u inge-ent is of nie.

 Inwoners moet die geringste soort griep simptome per foon met die spreekkamer kontak en aanmeld en ook nie kontak met familie maak wat enigsins siek voel nie.

 Ons moet steeds voortgaan om ’n materiaal masker of skerm wat ons neus en mond bedek elke keer as ons huis verlaat dra.

 Ons versoek inwoners om mekaar te bly aanmoedig om te stap, saam te kuier in die buitelug en die natuur te geniet.

 Tydens besoek van diensverskaffers, kontrakteurs, huishulpe, aflewerings, moet almal maskers dra.

 Ons moet voortgaan om sosiale afstand te beoefen en behoorlike ventilasie binnenshuis te verseker.

 Ons moet fisiese kontak vermy en hande ontsmet in die geval van toevallige kontak.  Ons moet die bejaardes, personeel, diensleweraars en dié met onderliggende toestande beskerm teen blootstelling aan die virus.

 Ons moet voortgaan om ons reis te beperk tot slegs dit wat lewensnoodsaaklik is.

 Neem asseblief kennis dat die inenting u nie vrywaar om die virus te kry of 'n draer te wees wat ander kan aansteek nie.

 Die aandklokreël wat nou ingestel is, is 22:00 tot 04:00.

 Geen toeskouers mag sportbyeenkomste toegelaat nie.

1. BEHEER BY DIE TOEGANGSHEKKE:

i. Ons mag nie onnodig uitgaan nie en daarom is dit noodsaaklik dat uitgaan en terugkeer van alle personeel en inwoners alleenlik moontlik is indien die persoon ’n permit vanaf die bestuur verkry het wat hom/haar die nodige toestemming gee om wel te kan uitgaan.

ii. Inwoners mag slegs uitgaan vir noodsaaklike besigheid en word versoek om baie versigtig te wees as hulle by die hek uitgaan.

iii. Die versoek met motivering/bewys van afspraak moet vroegtydig by ontvangs ingedien word en kan dan weer die volgende werksdag daar afgehaal word. Inwoners moet asseblief ook verstaan dat geen laat of onvolledige aansoek aanvaar of verwerk sal word nie.

iv. Omdat ons steeds die risiko moet bestuur en moet sorg dat toegang by die hek beperk word, het ons steeds die reël van slegs noodsaaklike versoeke oorweeg sal word.

v. Indien u aansoek doen is dit ook nodig dat elke persoon sy/haar eie permit het al is dit ’n egpaar.

Die permit:

Die permit is aangepas met ’n gedeelte waar die inwoner verklaar dat hulle bewus is van die gevare wat die pandemie inhou en bewus is van al die nodige voorsorgmaatreëls.

Permitte sal steeds met vertrek en terugkeer by die hek nagegaan en gestempel word met die tyd en datum. Die permit word ingedien by die hek as u terugkeer.

o Aansoek vir permit is beskikbaar by die toonbank van die hoofingang.

o Voltooi aansoek volledig en plaas dit in die houer wat daarvoor beskikbaar gestel is.

o Die permit maak slegs voorsiening vir een persoon se inligting en dit is dus noodsaaklik dat elke persoon wat die perseel verlaat ’n aansoek voltooi.

Permit met veranderings op of wat se datum verstryk het, sal nie geldig wees nie en wagte sal u nie uitlaat nie.

Inwoners:

o Geen besoekers toegelaat nie.

o Besoeke deur die heining: Hou altyd die minimum 1,5 m sosiale afstand en geen fisiese kontak word toegelaat tydens enige besoek nie.

o Geen goedere mag deur die heining, oor die heining of onder die heining van hande verwissel nie.

o Onverantwoordelike optrede van inwoners kan weer daartoe bydra dat nuwe gevalle van COVID-19 plaasvind wat groot druk op ons inwoners en personeel plaas.

o Elke individu bly verantwoordelik vir sy/haar eie gesondheid en ook die van mede-inwoners, besoekers of personeel.

o Die bestuur vrywaar hom van enige onveilige optredes van inwoners of besoekers

o Proaktiewe monitering sal steeds weekliks gedoen word.

o Toestemming om te kan uitgaan kan sleg met motivering vir sake wat lewensnoodsaaklik is beskikbaar gestel word. U kan die agterkant van die aansoek gebruik om die motivering op te skryf of u kan dit aanheg op u aansoek.

o Die Snoepwinkel se voorraad kan aangepas en uitgebrei word vir u gerief en ons versoek dat u asseblief daarvan geruik maak. Ons versoek ook dat u genoeg tyd voorsien om ons die geleentheid te gee om die voorraad te kan bekom. U kan ook gebruik maak van enige ander kettingwinkelgroep wat op bestelling- en afleweringsbasis werk.

o Aflewerings moet by die hek wat u as ingang gebruik gedoen word en die pakkies mag nie handwissel nie. Die persoon wat aflewer ontsmet sy/haar hande en sit dit neer, u ontsmet u hande voor u dit neem.

o Indien daar gevind word dat goedere / pakkies oor of onder die heining / hek aangegee word sal dit gekonfiskeer word omdat dit moontlik besmet kan wees. Ons versoek u om asseblief saam ons te werk en die protokol soos bo te volg.

o U mag uitslaap of met vakansie gaan solank die nodige permit voltooi is en u weet dat u met u terugkeer in u eenheid 14 dae in kwarantyn geplaas gaan word.

o Selfhigiëne is elk van ons se verantwordelikheid en veral die gereelde was van hande moet deurlopend toegepas word.

o Indien dit onder ons aandag kom dat ’n inwoner nie die nodige maatreëls nakom nie of dat hulle dalk kontak gehad het met mense wat positief is, sal hulle in kwarantyn geplaas word.

o Omdat u uitgaan en dalk blootstelling kon hê waarvan ons nie weet nie is die versoek dat u asseblief ’n masker dra as u die hoofgebou besoek.

o Dit is ook ’n vereiste dat u ’n masker dra as u siek is daarom sou ons versoek dat u ook ’n masker dra as u die spreekkamer besoek.

o Geen besoeke aan die inwoners van die sorgeenheid of kliniek word toegelaat nie.

o Die dra van ’n masker as u die apteek besoek is ook verpligtend.

o Geen privaat huishulp word in hoofgebou toegelaat nie.

o Die uitsending van die NGK Queenswood word Sondae vir die inwoners is in die sitkamer gedoen.

o Inwoners wat bedlêend, siekeboeg opname of ’n Herfsmed opname is, kan nie uitgaan nie en die Suster van die saal sal nodige reëlings tref met die familie om binne sekere ure en die nodige protokol in noodgeval besoek te kom aflê.

AS ONS NIE DIE MAATREËLS GEHOORSAAM NIE IS DIT NIE NET BLOOTSTELLING VIR ONSSELF NIE, MAAR OOK DIE LEWE VAN ANDER WAT IN GEVAAR IS.

Ons wil u almal bedank vir u samewerking.

2. EETSAAL EN ALGEMENE AREAS:

i. Ons poging vir die vereiste van 1,5 m² per persoon, is die reëlings in die eetsaal dat inwoners nie ’n spesifieke sitplek het nie en dat daar net twee persone by ’n tafel sit. Die dra van 'n masker is verpligtend tot u kos bedien word. U moet dan weer die masker dra as u die eetsaal verlaat.

ii. Die tafeldoeke en servette is verwyder en die inwoners sal van papier servette gebruik maak tot verdere kennisgewing.

iii. Ontbyt 08h00 tot 09h00

iv. Middagete is steeds verdeel in twee sessies

v. Ons versoek die inwoners ook asseblief nie na ete aan tafel te bly sit en kuier nie. Die personeel moet afdek om die eetsaal gereed te kry vir die volgende groep.

vi. Ons versoek ook dat die tweede middagete groep nie voor 13h00 die eetsaal sal binnegaan nie. Die rede is om die personeel ’n geleentheid te bied om die eetsaal gereed te kry vir u almal.

vii. Meenthuis etes kan steeds Maandae tot Vrydae by die Dienssentrum verkry word. Meenthuis inwoners kan ook Vrydae etes vir Sondag bestel wat in die sitkamer afgehaal kan word. Dit word in wegneem houers geskep en ons kan ongelukkig nie aan spesiale versoeke aandag gee nie.

Indien u van ‘n inwoner weet wat nie in isolasie is nie maar ook nie in die eetsaal kom om te eet nie, moet u ons asseblief in kennis stel.

3. COVID-19 VOORVALLE:

Ons vra u om asseblief nie gerugte te versprei nie, maar feite. U word op hoogte gehou van gebeure in die oord in ‘n poging om onwaarhede, gerugte en paniek te voorkom.

SMS boodskap aan familie sal vanaf die kantoor uitgestuur word met nodige inligting. Dit sal kort wees en net feite van gevalle. Indien u self geraak is, sal ons direk met u kinders kontak maak. Ons versoek dat hulle dit net onder die ander familie versprei en nie onnodig deel nie.

Die inligting wat intern versprei word tussen inwoners en personeel om almal op hoogte te hou van die gevalle bevat persoonlike inligting en daarom is ons versoek dat u asseblief nie die boodskap aan enige iemand anders te stuur nie.

4. ISOLASIE – KWARENTEIN – VOORSORG:

Sedert die instelling van die inperking is maatreëls vir inwoners wat uitslaap genoodsaak en hulle word versoek om 14 dae in hulle eenheid te bly, ons het egter uitdagings veral omdat hulle dan nie die voorsorgmaatreëls gehoorsaam nie en besoekers ontvang of ander inwoners vra om takies vir hulle te doen. Die maatreëls is daar om almal te beskerm en al glo ons dat ons geen kontak gehad het en nie siek is nie kan ons dit nie verseker nie en is dit noodsaaklik dat ons dan in ons wooneenhede bly en ook die spreekkamer inlig van ons terugkeer om te sorg dat alle dienste in die eenheid steeds gelewer word. Daar sal ook ’n kennisgewing op u eenheid se deur aangebring word om sodoende te verseker dat die personeel ingelig is rakende die Persoonlike Beskermende Klere (PBK / PPE) wat nodig is en ook dat alle inwoners weet dat hulle u nie mag besoek nie.

i. Isolasie: Indien u in isolasie geplaas word beteken dit dat u getoets is en wel simptome het wat vereis dat alle onnodige kontak vermy moet word. Dat slegs noodsaaklike versorging personeel u eenheid mag betree. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.

ii. Kwarantyn: Indien u in kwarantyn geplaas is beteken dit dat u moontlik kontak met iemand gehad het wat getoets is en al wag ons nog vir die uitslae van die toets is dit noodsaaklik dat u nie onnodige kontak met ander het nie. In die geval is dit nodig dat personeel wat wel 'n diens in u eenheid kom lewer die nodige (PBT) persoonlike beskermende toerusting gebruik. Daar mag slegs noodsaaklike dienste gelewer word en net personeel mag u eenheid mag betree. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.

iii. Voorsorg: Indien u die perseel verlaat en oornag het, is dit ook 'n reëling dat u dan in u eenheid bly vir twee weke om te verseker dat u nie simptome ontwikkel nie. U. Moet die Spreekkamer kontak vir hulle om die nodige dienste te reël, In die tyd is dit noodsaaklik dat u nie kontak het met ander inwoners nie. Personeel met die nodige (PBT) persoonlike beskermende toerusting sal steeds sorg dat die nodige dienste gelewer word maar u moet asseblief geen besoekers ontvang nie. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.

5. VERBLYF VAN PERSONEEL:

Sedert die instelling van die inperkingsmaatreëls was daar redelik baie uitdagings vir die personeel om by die werk te kom en ons doen alles moontlik doen om hulle te help.

iv. Ons het al die personeel in twee spanne gedeel wat weekliks roteer. Die personeel in die sorgeenheid werk nie so nie maar ons doen als in ons vermoë om te sorg dat hulle ook minimum blootstelling kry.

v. Personeel wat aan diens is sal in die kwartiere slaap maar daar is nie genoegsame plek nie.

vi. Personeel word daagliks gemonitor ook die wat inslaap in terme van die moontlike simptome en koors. Personeel wat moontlike simptome het word na die isolasiekamer geneem en ondersoek en dat verwys.

vii. Voorsiening van addisionele slaapplek vir personeel sal tydelik in beskikbare lokale, in die sale of eenhede gemaak word.

viii. Voorsiening is ook met behulp van die NGKQ gemaak sodat van die personeel in die kategese se lokale kan slaap.

ix. Indien nodig sal ons ander reëlings maak om hulle te akkommodeer.

Ons is dankbaar vir die personeel wat in die moeisame omstandighede kom werk en sal hulle al die ondersteuning bied wat nodig is om dit vir hulle te vergemaklik.

WELSTAND VAN ONS NAASTE

I. Die inperking en maatreëls kan ’n baie slegte uitwerking op mense hê. Hulle is bang, onttrek, bekommer hulle oor kinders, kleinkinders, familie, vriende, kennisse en al die verskriklike valse gerugte wat die rondte doen.

HOE KAN ONS MEKAAR HELP?

II. Om mekaar te help versoek ek u as inwoners om vir u mede-inwoner , die vriend te wees en met hulle te skakel, lekker te gesels oor hulle bekommernisse en enige ander onderwerp en sodoende mekaar se moraal te lig. Ons versoek dat dit in oopareas plasvind.

III. Beperk u tyd op sosiale media en veral COVID-19. Daar is so baie inligting wat mense steeds sonder om dit te lees of te bevestig, net aanstuur en sodoende verkeerde inligting versprei en inwoners dan onnodig bekommerd maak of self paniekerig laat optree.

PRAAT OOR ANDER GOED!

IV. Moedig mekaar aan om - met die nodige voorsorgmaatreëls - te gaan stap.

a) Hou die 1,5 m² per persoon afstand

b) Groet ander sonder kontak, waai met die hand of groet net baie beleefd “Goeiemôre Koos hoe gaan die met jou vandag”

c) Dra u masker of serp en draai weg van ander as u nies of hoes.

d) Was u hande deeglik met seep en water as u dalk aan iets wat moontlik besmet is gevat het of sneesdoekies gebruik het.

e) Vermy kontak met u gesig en was u hande en gesig as u weer terug by u huis is.

f) Lees, skryf, verf, teken, doen goed wat u gedagtes wegneem van al die bekommernisse.

g) Indien u twyfel oor iets skakel die spreekkamer of u dokter vir advies.

Maak gebruik van programme soos WhatsApp, Facebook, Skype wat u die geleentheid bied om virtuele koffie te kan geniet saam geliefdes en so lekker kan lag en gesels.

KOM ONS FOKUS OP DIT WAT ONS IN GENADE ONTVANG EN NIE OP DIT WAT ONS NIE HET NIE.

Onthou:

 Familie besoeke op perseel word nie toegelaat nie.

 Fisiese kontak word nie toegelaat nie.

 Sosiale afstand moet in alle omstandighede gehandhaaf word.

 Herfsblaar aktiwiteite en beplande byeenkomste sal binne die nodige protokol plaasvind.

Kerk

o Bybelstudie word steeds aangebied

o Eredienste NG Kerk Queenswood word Sondae uitgesaai

o Inwoners van Huis Herfsblaar kan nie dienste in kerk bywoon nie

o Pastorale werkers sal inwoners besoek (Reëlings met saal personeel)

o Daar word nie tweedehandse klere by kerk verkoop nie

o Die hek na die kerk is gesluit en inwoners moet asseblief nie daarheen gaan nie

 Ander dienste

o Salon bly oop op rotasie van personeel

o Voetsorg die twee dames kom steeds na Kliniek op rotasie

o Fisio gaan voort

o Biblioteek maak steeds oop

o Leeskamer maak oop volgens wat afgekondig word

o Verkope in saal sal volgens program steeds voortgaan

o Vrugte word steeds Donderdae verkoop

o Dienssentrum besoeke vir buitelede gesluit

o Aktiwiteite gaan voort behalwe as die inwoners self besluit om dit te staak

Ek wil almal bedank vir hulle getrouheid met die voorsorgmaatreëls en volgehoue ondersteuning in die tyd. Ons het met groot swaarkry verduur en ondraaglike verliese gely maar tog ferm gestaan teen die aanslag en aksie geneem om onsself en die gemeenskap te beskerm. Laat ons voortgaan om die grootste versigtigheid en sorg te beoefen altyd waaksaam te wees en dat ons voortgaan om te staan in ons vasberadenheid om hierdie virus te verslaan.