Dit behels 175 beddens en maak voorsiening vir alle verswakte bejaardes.Toegewyde en bekwame verpleegpersoneel in samewerking met lede van ‘n multi – dissiplinêre span (geneeshere, fisioterapeute, maatskaplike werkers, leraars en pastorale werkers) sien om na elke inwoner se behoeftes. Die Sorgeenheid bestaan uit enkel – en dubbelkamers met gemeenskaplike badkamers, asook luukse eenhede met privaat geriewe. Al die badkamers is aangepas om in verswakte of rolstoel – gebonde inwoners se behoeftes te voorsien.

Pryslys
 

Maandelikse heffings sluit in:24 uur verpleegsorg, 3 maaltye per dag, asook wasgoed – en skoonmaakdienste.

 D-blok (Gemeenskaplike geriewe)


TIPEOKKUPASIEREGBREEKSKADEMAANDELIKSE HEFFING
1ste & 2de vloere
D10025R 151 200R 1 035R 16 670
Enkelkamer16R 145 800R    776R 16 670
Dubbel as enkel22R 189 000R 1 220R 16 670
3de en 4de vloere (Alzheimer & verswaktes)
Enkelkamer16R 145 800R    776R 16 670
Dubbel as enkel22R 189 000R 1 220R 16 670


Huuropsie (Slegs by Blok-D met goedkeuring van Bestuurder)

**Toetreefooi = 15% van die okkupasieregwaarde

TIPETOETREEFOOIBREEKSKADEMAANDELIKSE HEFFING
Enkelkamer16R 21 870R    776R 18 305
Groot enkel22R 28 350R 1 220R 18 305
Blok-A (Eie geriewe)OKKUPASIEREGBREEKSKADEMAANDELIKSE HEFFING
Enkelkamer(Noord)26R 318 600R 2 070R 16 670
Enkelkamer(Suid)26R 307 800R 2 070R 16 670
Blok-E (Eie geriewe)
Enkelkamer(Noord)R 307 800R 2 353R 16 670
Enkelkamer(Suid)R 286 200R 2 353R 16 670
Dubbelkamer(Suid)R 367 200R 2 353R 16 040p/p
SuiteR 475 200R 2 353R 16 670p/p

Hier die nodige dokumente vir aansoeke tot die sorgeenheid

Aansoekvorm

Vloerplanne

elmarie
Elmarie Potgieter

Hoof: Opleiding

012 333 4445
training@huisherfsblaar.co.za
ina
Ina Delport

Maatskaplike Werker

012 333 4445
sw1@huisherfsblaar.co.za