Ons vier besondere mylpale!

Aan al ons inwoners wat gedurende 2021 die geseënde ouderdom vna 80 en 90 jaar bereik sê ons baie geluk! Dankie aan almal wat die geleentheid vir ons moontlik gemaak het, 'n spesiale dankie aan Chris Coetzer vir die musiek.