Die Nasionale Staat van Rampbestuur word tot 15 September 2020 verleng

 

COVID -19 BEPERKINGS OP VLAK 2

 

Staatskoerant Vol. 662  17 Augustus 2020 No. 43620

Wat is belangrik om te weet:

 

Met die ophef van Vlak 3 en implementering van Vlak 2 is dit vir ons nodig om met groter waaksaamheid en verantwoordelikheid na onsself en so ook na ander, se veiligheid om te sien. Terwyl die maatreëls wat ons neem groot swaarkry veroorsaak, is dit noodsaaklik dat ons verantwoordelikheid neem en met groot versugting die tyd wat voorlê na almal se veiligheid omsien en weet dat ’n onbeheerde oplewing van infeksie kan plaasvind. Ons gesamentlike en individuele optrede bepaal hoe oordrag beheer word.  

 

Ø Ons moet steeds voortgaan om ’n materiaal masker of skerm, wat ons neus en mond bedek, te dra elke keer as ons ons huis verlaat.

Ø Ons moet voortgaan om sosiale afstand te beoefen en behoorlike ventilasie binnenshuis te verseker.

Ø Ons moet kontak vermy en hande ontsmet in die geval van toevallige kontak.

Ø Ons moet die bejaardes én die met onderliggende toestande beskerm teen blootstelling aan die virus. Mense word steeds aangemoedig om tuis te bly indien hulle kan en waar moontlik van die huis af te werk, veral as hulle ouer as 60 jaar is of onderliggende toestande het.

Ø Beperking op familie en sosiale besoeke is opgehef met voorwaarde dat almal aangemoedig word om die uiterste omsigtigheid uit te oefen en die besoek slegs te onderneem indien nodig. Infeksie is bekend om plaas te vind tydens familie besoeke, familielede in gevaar te stel om baie siek te word en self sterftes veroorsaak het.

Ø Ons moet voortgaan om ons reise te beperk tot slegs dit wat absoluut nodig is, om sosiale byeenkomste te vermy en te onthou om gereeld ons hande te was of te ontsmet.

Ø Alle beperkings op inter-provinsiale reis is opgehef.

Ø Verblyf, gasvryheid lokale en toere sal toegelaat word volgens goedge-keurde protokolle om sosiale afstande te verseker.

Ø Beperkings op die verkoop van tabak is opgehef.

Ø Beperking op die verkoop van drank is opgehef onderhewig aan sekere beperkings.

Ø Alle byeenkomste word steeds beperk tot maksimum van 50 mense.

Ø Die aandklokreël geld steeds van 22:00 tot 04:00 behalwe noodsaaklike diens werkers.

Ø Die aantal persone in winkels, restaurante, bioskope en openbare plekke word beperk maar kan funksioneer volgens goedgekeurde protokolle.

Ø Die beperking op internasionale vervoer en vlugte is steeds van krag

Ø Geen toeskouers mag by sportbyeenkomste toegelaat nie.

 

Ek wil almal bedank vir hulle getrouheid met die voorsorgmaatreëls en volgehoue ondersteuning in die tyd. Ons het met groot swaarkry verduur en ondraaglike verliese gely maar tog ferm gestaan teen die aanslag en aksie geneem om onsself en die gemeenskap te beskerm. Laat ons voortgaan om die grootste versigtigheid en sorg te beoefen altyd waaksaam te wees en dat ons voortgaan om te staan in ons vasberadenheid om hierdie virus te verslaan.

 

1.   BEHEER BY DIE TOEGANGSHEKKE:

 

i.       Ons mag steeds nie onnodig uitgaan nie en daarom is dit noodsaaklik dat uitgaan en terugkeer van alle personeel en inwoners alleenlik moontlik is indien die persoon ’n permit vanaf die Dienssentrum verkry het wat hom/haar die nodige toestemming gee om wel te kan gaan.

ii.       Die permit moet vroegtydig by ontvangs ingedien word en kan dan weer die volgende werksdag daar afgehaal word. Inwoners moet asseblief ook verstaan dat geen laat of onvolledige aansoek aanvaar of verwerk sal word nie.

iii.       Omdat ons steeds die risiko moet bestuur en moet sorg dat toegang by die hek beperk word, het ons steeds die reël van slegs een permit per persoon per week. Dit is ook nodig dat elke persoon sy/haar eie permit het al is dit ’n egpaar.
Die permit
:

 

Die permit word aangepas en sal beskikbaar gestel word met ’n gedeelte waar die inwoner verklaar dat hulle bewus is van die gevare wat die pandemie inhou en bewus is van al die nodige voorsorgmaatreëls.

Permitte sal ook met vertrek en terugkeer by die hek nagegaan en gestempel word met die tyd en datum. Die permit word ingedien by die hek wanneer u terugkeer.

Permitte met veranderings op of wat se datum verstryk het, sal nie geldig wees nie en die sekuriteitswagte sal u nie uitlaat nie.   

 

Meenthuis inwoners:

o   Geen besoekers word toegelaat nie.

o   Geen privaat huishulp of tuinwerkers nie.

o   Pro-aktiewe monitering sal steeds weekliks gedoen word.

o   Slegs een permit per persoon per week sal toegelaat word. Toestemming om meermale te kan uitgaan kan sleg met motivering vir sake wat lewensnoodsaaklik is beskikbaar gestel word.  U kan die agterkant van die aansoek gebruik om die motivering op te skryf of u kan dit aanheg op u aansoek.

o   Die Snoepwinkel se voorraad is aangepas en uitgebrei vir u gerief en ons versoek dat u asseblief daarvan gebruik maak. U kan ook gebruik maak van enige ander kettingwinkelgroep wat op bestelling- en afleweringsbasis werk. Sou u ’n behoefte hê vir ander aankope moet u dit asseblief by u beplanning insluit as u aansoek doen om ’n permit.

o   Aflewerings moet by die hek wat u as ingang gebruik gedoen word en die pakkies mag nie handwissel nie. Die persoon wat aflewer ontsmet sy/haar hande en sit die pakkie neer, u ontsmet u hande voor u dit neem.

o   Aansoek vir permitte is beskikbaar by die toonbank van die hoofingang.

o   Voltooi aansoeke volledig en plaas dit in die houer wat daarvoor  beskikbaar gestel is.

o   Die permit maak slegs voorsiening vir een persoon se inligting en dit is dus noodsaaklik dat elke persoon wat die perseel verlaat ’n aansoek voltooi.

o   U mag u familie of vriende besoek en hoef dus nie ’n rede te soek om die perseel te verlaat nie.

o   U mag uitslaap of met vakansie gaan solank die nodige permit voltooi is en u besef dat u met u terugkeer na u eenheid,14 dae in kwarantyn geplaas gaan word.

o   Indien dit onder ons aandag kom dat ’n inwoner nie die nodige maatreëls nakom nie of dat hulle moontlik kontak gehad het met persone wat positief is, sal hulle in kwarantyn geplaas word.

o   Omdat u uitgaan en dalk blootstelling kon hê waarvan ons nie weet nie is die versoek dat u asseblief ’n masker dra as u die hoofgebou besoek.

o   Dit is ook ’n vereiste dat u ’n masker dra as u siek is en daarom sou ons versoek dat u ook ’n masker dra as u die spreekkamer of een van die sorgeenheid afdelings besoek.

o   Die dra van ’n masker as u die apteek besoek is ook verpligtend.

Woonstel inwoners:

o   Geen besoekers word toegelaat nie.

o   Geen privaat huishulp word toegelaat nie.

o   Pro-aktiewe monitering sal steeds weekliks gedoen word.

o   Die Snoepwinkel se voorraad is aangepas en uitgebrei vir u gerief en ons versoek dat u asseblief daarvan gebruik maak. U kan ook gebruik maak van enige ander kettingwinkelgroep wat op bestelling- en afleweringsbasis werk. Sou u ’n behoefte hê vir ander aankope moet u dit asseblief by u beplanning insluit as u aansoek doen om ’n permit.

o   Aflewerings van enige aard moet by die hek wat u as ingang gebruik gedoen word en die pakkies mag nie handwissel nie. Die persoon wat aflewer ontsmet sy/haar hande en sit die pakkie neer, u ontsmet u hande voor u dit neem.

o   Slegs een permit per persoon per week sal toegelaat word.

Toestemming om meermale te kan uitgaan kan sleg met motivering vir sake wat lewensnoodsaaklik is beskikbaar gestel word.  U kan die agterkant van die aansoek gebruik om die motivering op te skryf of u kan dit aanheg op u aansoek.

o   Aansoek vir permitte is beskikbaar by die toonbank van die hoofingang.

o   Die leier van die gang waarin u woon moet die permit aansoek onderteken en nie iemand van ’n ander gang nie. 

o   Voltooi die aansoek volledig en plaas dit in die houer wat daarvoor  beskikbaar gestel is.

o   Die permit maak slegs voorsiening vir een persoon se inligting en dit is dus noodsaaklik dat elke persoon wat die perseel verlaat ’n aansoek voltooi.

o   U mag u familie of vriende besoek en hoef dus nie ’n rede te soek om die perseel te verlaat nie. U kinders mag u kom haal en terugbring.

o   Dagpermitte is slegs geldig van 07h00 tot 16h00 en indien u nie hier gaan wees vir ete nie moet asseblief volgens die Huisreëls die nodige reëlings tref.

o   U mag uitslaap of met vakansie gaan solank die nodige permit voltooi is en u bewus is dat u met u terugkeer in u eenheid, 14 dae in kwarantyn geplaas gaan word.

o   Indien dit onder ons aandag kom dat ’n inwoner nie die nodige maatreëls nakom,  of dat hulle moontlik kontak gehad het met persone wat positief is, sal hulle in kwarantyn geplaas word.

o   Dit is ook ’n vereiste dat u ’n masker dra as u siek is, daarom sou ons versoek dat u ook ’n masker dra as u die spreekkamer of een van die sorgeenheid afdelings besoek.

o   Die dra van ’n masker as u die apteek besoek is ook verpligtend.

o   Die uitsending van die NGK Queenswood word Sondae vir die meenthuis en woonstel inwoners is in die sitkamer gedoen en ons versoek dat u nie na die saal gaan nie.

Sorgeenheid inwoners:

o   Geen besoekers word toegelaat nie.

o   Geen privaat huishulp word toegelaat nie.

o   Die Snoepwinkel se voorraad is aangepas en uitgebrei vir u gerief en ons versoek dat u asseblief daarvan gebruik maak. Sou u ’n behoefte hê vir ander aankope moet u dit asseblief by u beplanning insluit as u aansoek doen om ’n permit.

o   Aflewerings moet by die hek wat u as ingang gebruik gedoen word en die pakkies mag nie handwissel nie. Die persoon wat aflewer ontsmet sy/haar hande en sit die pakkie neer, u ontsmet u hande voor u dit neem.

o   Slegs een permit per persoon per week sal toegelaat word. Toestemming om meermale te kan uitgaan kan sleg met motivering vir sake wat lewensnoodsaaklik is beskikbaar gestel word.  U kan die agterkant van die aansoek gebruik om die motivering op te skryf of u kan dit aanheg op u aansoek.

o   Aansoek vir permitte is beskikbaar by die toonbank van die hoofingang.

o   Voltooi aansoek volledig en plaas dit in die houer wat daarvoor  beskikbaar gestel is.

o   Die permit maak slegs voorsiening vir een persoon se inligting en dit is dus noodsaaklik dat elke persoon wat die perseel verlaat ’n aansoek voltooi.

o   Die permit sal slegs goedgekeur word as die Suster van die saal dit onderteken het.

o   Indien die Suster goedkeuring gee, mag u familie gaan besoek en hoef dus nie ’n rede te soek om die perseel te verlaat nie. Familie mag u alleenlik kom haal en terugbesorg na hulle reëlings getref en goedkeuring ontvang het van die saalsuster. All inwoners van die sorgeenheid se permit sal slegs geldig wees van 08h30 tot 15h30 vir ons om te voorsien aan ete- en medikasiebehoeftes.

o   U mag uitslaap of met vakansie gaan solank die nodige permit voltooi is en u besef dat u met u terugkeer in u eenheid 14 dae in kwarantyn geplaas gaan word.

o   Indien dit onder ons aandag kom dat ’n inwoner nie die nodige maatreëls nakom nie of dat hulle moontlik kontak gehad het met persone wat positief is, sal hulle in kwarantyn geplaas word.

o   Dit is ook ’n vereiste dat u ’n masker dra as u siek is, daarom sou ons versoek dat u ook ’n masker dra as u die spreekkamer of een van die ander sorgeenheid afdelings besoek.

o   Die dra van ’n masker as u die apteek besoek is ook verpligtend.

o   Die uitsending van die NGK Queenswood word Sondae vir die sorgeenheid in die saal gedoen en ons versoek dat u nie na die sitkamer gaan nie.

 

 

AS ONS NIE DIE MAATREËLS GEHOORSAAM NIE 
IS DIT NIE NET BLOOTSTELLING VIR ONSSELF NIE, MAAR OOK DIE LEWE VAN ANDER WAT IN GEVAAR IS.

 

Ek wil u almal bedank vir u samewerking.

 

2.   EETSAAL EN ALGEMENE AREAS:

 

          i.       Ons poging vir die vereiste van 2 m² per persoon, is die reëlings in die eetsaal dat inwoners nie ’n spesifieke sitplek het nie en dat daar net twee persone by ’n tafel sit.

         ii.       Die tafeldoeke en servette is verwyder en die inwoners sal van papier servette gebruik maak tot verdere kennisgewing.

       iii.       Ontbyt is verdeel in twee sessies naamlik:

* Oggend eerste sessie 08h00 tot 09h00
* Tweede sessie 09h00 tot 10h00.

       iv.       Ons versoek die inwoners ook om asseblief nie na ontbyt aan tafel te bly sit en kuier nie.  Die personeel moet afdek om die eetsaal gereed te kry vir die volgende groep.

 

        v.       Ons versoek ook dat die tweede ontbyt groep nie voor 09h00 die eetsaal sal binnegaan nie. Die rede is om die personeel ’n geleentheid te bied om die eetsaal gereed te kry vir u almal.

 

       vi.       Ontbyt in die eetsaal is Saterdae 08h00 beskikbaar vir almal.

     vii.       Ontbyt in die eetsaal is ook Sondae vanaf 07h30 – 08h00 beskikbaar wees aangesien inwoners nie nodig het om vroeër te eet nie. Hierdie reëling sal so bly tot dienste by die verskillende Kerke hervat.

    viii.       Middagete is verdeel in twee sessies naamlik :
* Middag eerste sessie 12h00 tot 13h00
* Tweede sessie 13h00 tot 14h00

       ix.       Elke inwoner het ʼn kaartjie ontvang wat die tyd van sy/haar ete aandui en ook voorsiening maak vir die personeel om u kaartjie te merk.

        x.       Ons versoek die inwoners ook om asseblief nie na ete aan tafel te bly sit en kuier nie.  Die personeel moet afdek om die eetsaal gereed te kry vir die volgende groep.

 

       xi.       Ons versoek ook dat die tweede middagete groep nie voor 13h00 die eetsaal sal binnegaan nie. Die rede hiervoor is om die personeel ’n geleentheid te bied om die eetsaal gereed te kry vir u almal.

      xii.       Meenthuis etes kan steeds Maandae tot Vrydae verkry word. Dit word in wegneem houers geskep en ons kan ongelukkig nie aan spesiale versoeke aandag gee nie.

 

Indien u van ‘n inwoner weet wat nie in isolasie is nie maar ook nie in die eetsaal kom om te eet nie, moet u ons asseblief in kennis stel.

 

3.   COVID-19 VOORVALLE:

Ons vra u om asseblief nie gerugte te versprei nie, maar feite.  U word op hoogte gehou van gebeure in die oord in ‘n poging om onwaarhede, gerugte en paniek te voorkom.

SMS boodskappe aan familie sal vanaf die kantoor uitgestuur word met inligting wat getalle van inwoners en personeel bevat. Dit sal kort wees en net feite van gevalle.
Indien u self geraak is, sal ons direk met u kinders kontak maak. Ons versoek dat hulle dit net onder die ander familielede versprei en nie onnodig deel nie.

Die inligting wat intern versprei word tussen inwoners en personeel is om almal op hoogte te hou van die gevalle en bevat persoonlike inligting. Daarom is ons versoek dat u asseblief nie die boodskap aan enige iemand anders stuur nie.

4.   ISOLASIE – KWARENTYN – VOORSORG:

Sedert die instelling van die inperking is maatreëls vir inwoners wat uitslaap genoodsaak en hulle word versoek om 14 dae in hulle eenheid te bly. Ons het egter uitdagings veral omdat hulle dan nie die voorsorgmaatreëls gehoorsaam nie en besoekers ontvang, of ander inwoners vra om takies vir hulle te doen. Die maatreëls is daar om almal te beskerm en al glo ons dat ons geen kontak gehad het en nie siek is nie, kan ons dit nie verseker nie en is dit noodsaaklik dat ons dan in ons wooneenhede bly en ook die spreekkamer inlig van ons terugkeer om te sorg dat alle dienste in die eenheid steeds gelewer word. Daar sal ook ’n kennisgewing op u eenheid se deur aangebring word om sodoende te verseker dat die personeel ingelig is rakende die Persoonlike Beskermende Klere (PBK / PPE) wat nodig is en ook dat alle inwoners weet dat hulle u nie mag besoek nie.

          i.       Isolasie: Indien u in isolasie geplaas word beteken dit dat u getoets is en wel simptome het wat vereis dat alle onnodige kontak vermy moet word. Dat slegs noodsaaklike versorging personeel u eenheid mag betree. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.

         ii.       Kwarantyn: Indien u in kwarantyn geplaas is beteken dit dat u moontlik kontak met iemand gehad het wat getoets is en al wag ons nog vir die uitslae van die toets is dit noodsaaklik dat u nie onnodige kontak met ander het nie. In die geval is dit nodig dat personeel wat wel 'n diens in u eenheid kom lewer die nodige (PBT) persoonlike beskermende toerusting gebruik. Daar mag slegs noodsaaklike dienste gelewer word en net personeel mag u eenheid mag betree. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.       iii.       Voorsorg: Indien u die perseel verlaat en oornag het, is dit ook 'n reëling dat u dan in u eenheid bly vir twee weke om te verseker dat u nie simptome ontwikkel nie. U moet die Spreekkamer kontak vir hulle om die nodige dienste te reël. In die tyd is dit noodsaaklik dat u nie kontak het met ander inwoners nie. Personeel met die nodige (PBT) persoonlike beskermende toerusting sal steeds sorg dat die nodige dienste gelewer word maar u moet asseblief geen besoekers ontvang nie. Die nodige teken sal op u deur aangebring word.

 

5.   VERBLYF VAN PERSONEEL:

Sedert die instelling van die inperkingsmaatreëls was daar redelik baie uitdagings vir die personeel om by die werk te kom en ons doen alles moontlik doen om hulle te help. 

       iv.       Ons het al die personeel in twee spanne gedeel wat weekliks roteer. Die personeel in die sorgeenheid werk nie op rotasie nie maar ons doen alles in ons vermoë om te sorg dat hulle ook minimum blootstelling kry.

        v.       Personeel wat aan diens is sal in die kwartiere slaap maar daar is nie genoegsame plek nie.

       vi.       Voorsiening van addisionele slaapplek vir personeel sal tydelik in beskikbare lokale,  in die sale of eenhede gemaak word.

     vii.       Voorsiening is ook met behulp van die NGKQ gemaak sodat van die personeel in die kategese se lokale kan slaap.

    viii.       Indien nodig sal ons ander reëlings maak om hulle te akkommodeer.

Ons is dankbaar vir die personeel wat in die moeisame omstandighede kom werk en sal hulle al die ondersteuning bied wat nodig is om dit vir hulle te vergemaklik.

WELSTAND VAN ONS NAASTE

    I.             Die inperking en maatreëls kan ’n baie slegte uitwerking op mense hê.  Hulle is bang, onttrek, bekommer hulle oor kinders, kleinkinders, familie, vriende, kennisse en al die verskriklike valse gerugte wat die rondte doen.HOE KAN ONS MEKAAR HELP?

 

   II.             Om mekaar te help versoek ek u as inwoners om ’n mede-inwoner te kies, die vriend te wees en met hulle te skakel, lekker te gesels oor hulle bekommernisse en enige ander onderwerp en sodoende mekaar se moraal te lig.

 III.             Beperk u tyd op sosiale media en veral COVID-19. Daar is so baie inligting wat mense steeds sonder om dit te lees of te bevestig, net aanstuur en sodoende verkeerde inligting versprei en inwoners dan onnodig bekommerd maak of self paniekerig laat optree.

 

PRAAT OOR ANDER GOED!  

IV.             Moedig mekaar aan om - met die nodige voorsorgmaatreëls - te gaan stap.

a)   Hou die 2 m² per persoon afstand

b)   Groet ander sonder kontak, waai met die hand of groet net baie beleefd “Goeiemôre Koos hoe gaan die met jou vandag”

c)   Dra u masker of serp en draai weg van ander as u nies of hoes. 

d)   Was u hande deeglik met seep en water as u dalk aan iets wat moontlik besmet is gevat het of sneesdoekies gebruik het.

e)   Vermy kontak met u gesig en was u hande en gesig as u weer terug by u huis is.

f)    Lees, skryf, verf, teken, doen goed wat u gedagtes wegneem van al die bekommernisse.

g)   Indien u twyfel oor iets skakel die spreekkamer of u dokter vir advies.

Maak gebruik van programme soos Skype wat u die geleentheid bied om virtuele koffie te kan geniet saam geliefdes en so lekker kan lag en gesels.

 

KOM ONS FOKUS OP DIT WAT ONS IN GENADE ONTVANG EN NIE OP DIT WAT ONS NIE HET NIE.